எங்கள் சேவைகள்

தொலைப்பேசி வாடிக்கையாளர்களின் பிரச்சினைகள்
தொலைப்பேசி வாடிக்கை ரத்துசெய்தல்
தேவையில்லா சேவைகளின் பிரச்சினைகளை புகார் செய்தல் மற்றும் சமரச பேச்சுவார்த்தை செய்தல் (conciliazioni paritetiche)

மின்சாரம் எரிவாயு மற்றும் நீர் சம்பந்தமான பிரச்சினைகள்
அதிக செலவு கொண்ட பில்கள்
புதிய பதிவுகள் மற்றும் பதிவு மாற்றம்
இது போன்ற பிரச்சினைகளை தீர்த்து வைப்பது

குடிமக்களுக்கான Bonus சேவைகள்
Bonus Sociale, Bonus Comunale மற்றும் Bonus Regionale
SPID பதிவிறக்கம் செய்துத்தரப்படும்
Comune சேவைகள்
Cambio Residenza


வழக்கு சட்டம் சம்பந்தமான உதவிகள்

ritiro permesso di soggiorno

ADOC LIGURIA
Piazza Colombo  4/4 – 16121 Genova

Tel. 010/5958106
e-mail: adoc.genova@libero.it

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE